Trucks: Euro6 -/- 35 % in 2030

Het Europees Parlement heeft woensdag ingestemd met een 35 procent reductie in CO2-emissie voor trucks voor 2030, met een tussendoel van 20 procent in 2025. De Europarlementariërs stemden met 373 voor en 285 tegen en moeten het voorstel nu voorleggen aan de Europese ministers.
De voertuigfabrikanten zullen er ook voor moeten zorgen dat voertuigen met nul en lage emissies (minstens 50 procent minder emissie) een marktaandeel van 20 procent vertegenwoordigen van de verkoop van nieuwe exemplaren tegen 2030, en 5 procent tegen 2025.
Voor 2020 moet de Europese Commissie met plannen komen voor een real-world CO2-emissietest voor emissies op de weg.
Europarlementariërs erkennen dat een sociaal aanvaardbare en evenwichtige overgang naar emissievrije mobiliteit veranderingen vereist in de gehele keten van de automobielsector, met mogelijk een negatieve maatschappelijke impact. De EU moet daarom werknemers in de sector helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden en mogelijke relocaties, met name in regio’s en gemeenschappen die het meest door de overgang worden getroffen.
In haar rapport voor 2022 moet de Europese Commissie overwegen de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen tijdens hun volledige levenscyclus te beoordelen en indien nodig rapportageverplichtingen voor fabrikanten voor te stellen.
Rapporteur Bas Eickhout (Groenen / EFA, NL) zei: “Wij reguleren de CO2-emissies van zware bedrijfsvoertuigen voor het eerst in de Europese geschiedenis. De sector groeit snel en dat geldt ook voor de uitstoot. We kwamen overeen om de ambitie te verhogen in vergelijking met wat de Commissie voorstelt, wat mogelijk is met de bestaande technologieën. We moeten ons ook op nieuwe voorbereiden en daarom stellen we dit nul- en emissiearme mandaat voor, om de markt naar nieuwe technologieën te duwen.” In de rapportage gaat Eickhout, ondanks daar op gewezen te zijn, volledig voorbij aan de positieve invloed op CO2-reductie van LZV’s.
Het Parlement neemt zijn standpunt aan met 373 stemmen vóór, 285 en 16 onthoudingen. EP-leden zullen nu in onderhandeling gaan met de Raad van Ministers.
Fabrikantenkoepel ACEA reageerde zoals verwacht teleurgesteld op de stemming. Secretaris-generaal Eric Jonnaert: “De houding van het Europees Parlement in deze kwestie is erg agressief. Het doel voor 2025 noodzaakt fabrikanten om hun ontwerpen voor die periode, die nu al bezig zijn, aan te passen. Dat kost tijd en geld.” Ook de eis om een bepaald aantal elektrische trucks te verkopen valt niet in goede aarde bij ACEA. “Het Parlement gaat er aan voorbij dat het elektrificeren van een truckvloot heel wat anders is dan bij personenauto’s.” De hoop van ACEA is nu gevestigd op de nationale overheden. “Hopelijk zijn zij wat meer realistisch”, aldus Jonnaert.

https://www.ttm.nl/nieuws/ep-stemt-in-met-35-procent-co2-reductie-voor-t...