LNG Pilot afsluiting

Door de afdelingen: Deventer-Zutphen, Twente, Apeldoorn, Arnhem-Nijmegen en ’t Sticht is begin dit jaar (26 maart j.l.) in samenwerking met LNG Pilots een succesvolle mega-lezing georganiseerd in Doetinchem.

Nu sluiten zij (LNG Pilots) hun Interreg-project af en wel door een bijeenkomst in Duisburg (D) op 21 november a.s.

Dit wordt een goed verzorgde slotmanifestatie wat onze deelnemers aan de mega-lezing maar wellicht ook andere ATC-ers zal interesseren.

ATC leden worden in de gelegenheid gesteld om deze slotmanifestatie bij te wonen. Zie hiervoor bijgaande uitnodiging met de mogelijkheid om zich hiervoor aan te melden.

Informatie hierover is verkrijgbaar bij Chris de Vries voorzitter van de afdeling Apeldoorn (tel. 06 – 53 18 08 30).