CORONA Virus update 15-3-2020

Naar aanleiding van de zondag 15 maart j.l. door de regering afgekondigde maatregelen m.b.t. het voorkomen van verdere verspreiding van het Corona-virus, adviseert het Dagelijks bestuur om alle geplande ATC - groepsactiviteiten vanaf heden t/m 6 april a.s. af te gelasten.

Onze beide Belgische afdelingen wordt verzocht de in Vlaanderen genomen maatregelen m.b.t. dit punt, in acht te nemen.

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur Vereniging van Automobieltechnici