Meld je aan als ATC lid

Persoonlijke gegevens
Overige gegevens
  Email een kopie van je studentenkaart naar [email protected]
Privacy-beleid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC is terug te vinden op de ATC website, of Lees hier

Dit biedt de Vereniging van Automobiel Technici ATC voor het lidmaatschapsgeld:

  1. 1. De mogelijkheid om bij alle afdelingen netwerk- en kennissessies bij te wonen. Er zijn totaal 20 afdelingen, dus ook altijd een in de buurt. Dat zijn meer dan 200 mogelijkheden per jaar. Meestal mag je zonder kosten een introducee meebrengen.
  2. 2. De mogelijkheid om deel te nemen aan excursies ( met voorinschrijving en eventueel eigen bijdrage) naar interessante (meestal automotive gerelateerde) bedrijven en/of musea in binnen- en buitenland.
  3. 3. De mogelijkheid om deel te nemen aan, door de afdelingen georganiseerde, bedrijfsbezoeken.
  4. 4. Maandelijks ontvang je het vakblad AMT en kan je deelnemen aan alles wat de uitgever Vakmedianet organiseert, zoals: Garageforum, AMT Live, Reparatiewijzer, AMT bootcamp en nog veel meer.
  5. 5. Regelmatig ontvang je per email informatie van de afdeling waarbij je bent ingeschreven (alleen indien je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen).
  6. 6. Indien je een abonnement op AMT hebt, zet de ATC dit, na aanmelding, automatisch om en ontvang je AMT als onderdeel van het ATC-lidmaatschap.

Studentenlidmaatschap:

Het studentenlidmaatschap is zeer scherp geprijsd en daarmee toegankelijk voor hen die een studie volgen en geen of nauwelijks inkomen hebben. Dit tarief geldt uitsluitend als een bewijs van studentenstatus kan worden overlegd en zolang de studie voortduurt.

Looptijd lidmaatschap:

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbeperkte tijd en loopt parallel aan het kalenderjaar. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk (per post of email) aan het afdelingssecretariaat en geschiedt uiterlijk een maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Bij het gedurende het jaar aangaan van het lidmaatschap, wordt een evenredig deel van het voor het betreffende jaar geldende contributiebedrag in rekening gebracht.

Contributiefactuur

Jaarlijks ontvang je een contributiefactuur per post of per email. Enkele afdelingen bieden de mogelijkheid tot automatische incasso. Voor dit laatste wordt een separate overeenkomst afgesloten.

Belangrijk

Uitnodigingen en nieuwsbrieven worden uitsluitend per email verzonden. Indien je het niet wenselijk vindt om per email geïnformeerd te worden, is het noodzakelijk om op andere wijze op de hoogte te blijven van de activiteiten van de vereniging. Dit kan via de website www.atcnl.nl en/of via het vakblad AMT.

Privacy Policy

Met het invullen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met privacy-beleid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC. Deze is terug te vinden op de ATC website, of Lees hier