NIET GEBRUIKEN! WERKT NIET MEER! Ga naar www.verenigingatc.com

Persoonlijke gegevens
Overige gegevens
  Email een kopie van je studentenkaart naar [email protected]
Privacy-beleid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC is terug te vinden op de ATC website, of Lees hier

* verplicht invullen

Contributie overzicht Vereniging van Automobieltechnici ATC 2021

Lidcategorie Bedrag per jaar Opmerking
Regulier lidmaatschap € 193,85-
Student € 29,50- Zolang de studie duurt, bewijs van inschrijving/ studentenstatus is vereist

   

Algemene voorwaarden Vereniging van Automobiel Technici ATC

  • 1. Een lid dat zich aanmeldt bij de ATC kan dit doen via de afdeling of via de landelijke website en wordt vervolgens in het landelijk ledenbeheer ingeschreven als ATC lid. Hij kan een voorkeur voor een afdeling (geografisch over NL en B verdeeld) aangeven. De afdeling bevestigt de inschrijving van het lid aan de landelijk ledenbeheerder, is eerste aanspreekpunt voor het lid in geval van activiteiten van de afdeling en deze factureert ook aan het lid voor het lidmaatschapsgeld.
  • 2. Het lidmaatschapsgeld voor een regulier lid wordt elk jaar opnieuw vastgesteld voor een heel kalenderjaar. Bij instroming gedurende het jaar, betaalt het lid naar rato van het aantal resterende maanden tot het einde van het kalenderjaar.
  • 3. Jaarlijks ontvang je een contributiefactuur per post of per email. Enkele afdelingen bieden de mogelijkheid tot automatische incasso. Voor dit laatste wordt eventueel een separate overeenkomst afgesloten.
  • 4. Maandelijks ontvang je het vakblad AMT en kan je deelnemen aan alles wat de uitgever Vakmedianet organiseert, zoals: Garageforum, AMT Live, Reparatiewijzer, AMT bootcamp en nog veel meer. Het AMT maakt automatisch onderdeel uit van het lidmaatschap na aanmelding.
  • 5. Indien je al een abonnement op AMT hebt, zet de ATC dit, na aanmelding, automatisch om en ontvang je AMT als onderdeel van het ATC-lidmaatschap.
  • 6. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbeperkte tijd en loopt parallel aan het kalenderjaar. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk (per post of email) aan het afdelingssecretariaat en geschiedt uiterlijk een maand voor het verstrijken van het kalenderjaar. Bij het gedurende het jaar aangaan van het lidmaatschap, wordt een evenredig deel van het voor het betreffende jaar geldende contributiebedrag in rekening gebracht. Er wordt geen restitutie van lidmaatschapsgeld verleend bij eerder opzeggen voor het einde van het kalenderjaar. Met opzegging van het ATC lidmaatschap eindigt ook toezending van AMT automatisch.
  • 7. Een lid krijgt de mogelijkheid om bij alle afdelingen netwerk- en kennissessies bij te wonen. Er zijn totaal 20 afdelingen, dus ook altijd een in de buurt. Dat zijn meer dan 200 mogelijkheden per jaar. Meestal mag je zonder kosten een introducee meebrengen.
  • 8. Verder kan een lid deelnemen aan excursies ( met voorinschrijving en eigen bijdrage) naar interessante (meestal automotive gerelateerde) bedrijven en/of musea in binnen- en buitenland en door de afdelingen georganiseerde, bedrijfsbezoeken.
  • 9. Regelmatig ontvang je per email informatie van de afdeling waarbij je bent ingeschreven en incidenteel van het landelijke ATC secretariaat in geval van overkoepelde activiteiten of belanghebbende nieuwsberichten.

   

Privacy Policy

Met het invullen van het inschrijfformulier verklaar je akkoord te gaan met privacy-beleid van de Vereniging van Automobieltechnici ATC. Deze is terug te vinden op de ATC website, of Lees hier