De ATC

De ATC is bezig haar huisstijl aan te passen.

Helaas is de website de laatste in de rij en is deze omstreeks mei gereed. Tot die tijd zien bezoekers dus de oude website met het oude logo.

Op deze pagina (https://www.vereniging-atc.nl/landelijk/nieuws/nieuwe-huisstijl-atc) zie je alle informatie over de nieuwe huisstijl én wat we als ATC in 2021 willen gaan realiseren.

Hieronder volgt de bestaande tekst van deze pagina
__________________________________________

Wil jij je technische blik verruimen?

Dan is het lidmaatschap van de vereniging van Automobieltechnici ATC een aanrader. De ATC brengt je voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen in en rondom je vakgebied. Zo sleutel je continu aan je kennis en komt je bovendien in aanraking met andere disciplines. De ATC heeft een rijke historie. Direct na de tweede wereldoorlog werd de Vereniging van Automobieltechnici ATC opgericht; op 4 juli 1946 om precies te zijn. Met vereende krachten moest in die tijd het gemotoriseerde wegverkeer weer op gang worden gebracht. Ruim een halve eeuw verder is de ATC nog altijd prominent aanwezig binnen de automotivesector en bekleedt een niet meer weg te denken positie. Het beste bewijs is het huidige aantal leden. Het zijn er inmiddels meer dan 3000. De ATC vertegenwoordigt de Nederlandse APK keurmeesters in verschillende officiële overlegorganen. Zie hiervoor de pagina APK platform. Daarnaast verzorgt de ATC regelmatig grote landelijke evenementen die zeer interessant zijn voor personen die werkzaam zijn in of voor de automotive branche. Elk ATC Lid ontvangt 11 maal per jaar het toonaangevende vaktijdschrift AMT. Daarin tref je wetenswaardige artikelen aan m.b.t. je vakgebied. De toegankelijkheid van de informatie is groot. Technische artikelen worden duidelijk gevisualiseerd. Niet voor niets is AMT het meest gelezen vakblad in de auto- en aanverwante branches. Elke maand tref je ook het ATC nieuws aan in AMT. <

Video embed: