Collega's

Eén van de belangrijkste doelstellingen van de ATC is misschien nog wel het met elkaar in contact brengen van vakgenoten. Tijdens lezingavonden, excursies en andere ATC-evenementen leer je vele vakcollega's kennen. Dat is prettig voor het uitwisselen van ervaringen.

Ook in je dagelijks werk zijn de ATC-contacten waardevol. Wat is er niet makkelijker dan even de telefoon pakken voor een korte ruggespraak.