KOMENDE LEZING: VALEO op 13 oktober

We willen weer heel graag lezingen voor u gaan verzorgen.
Voor de komende lezing hebben we Theo Hagelaar bereid gevonden een lezing te houden over de ontwikkelingen bij koppelingen van VALEO.
De lezing staat voor 13 oktober 2020 in de planning.
Aangezien wij als bestuur heel moeilijk in kunnen schatten of er voldoende animo voor deze lezingavond is, hebben we besloten om met OPGAVE te gaan werken. Dit om teleurstellingen te voorkomen.
De uitnodiging zal binnenkort via de mail verschijnen, maar is ook al online beschikbaar in onze AGENDA