JAARVERGADERING

Onze Algemene Leden Vergadering ATC TWENTE, ook wel jaarvergadering genoemd, was dit jaar iets later dan gewoonlijk.
Op 18 februari 2016 hielden we deze in onze locatie waar ook de lezingen worden gehouden, DE MARKE in Wierden. Naar onze begrippen is deze bewust laat gehouden. De oorzaak hiervan vindt zijn reden weer dat twee van onze bestuursleden een kind hebben gekregen en wij hebben gewacht op een voor hun rustiger periode.
De zaal was al toegankelijk om 19.30u. zodat wij strikt om 20.00u. met de vergadering kunnen beginnen. In die periode hadden de deelnemers de mogelijkheid om wat bij te kletsen onder genot van een kop koffie / thee met een gebakje.
20.00u de leden gaan een “uurtje vergaderen “ terwijl de partners gaan bowlen. Hier een beknopt overzicht van de vergadering, voor een totaal overzicht verwijzen wij naar de gemaakte notulen, opgezet door Gerwin Gooselink.
Het aantal leden voor het jaar 2015, gemeten op 31 december 2014 zijn 249 leden. Het aantal leden voor het jaar 2016, gemeten op 31 december 2015, zijn 240 leden.
De notulen en het jaarverslag van 2015 zijn goed bevonden
Het financieel overzicht 2015 toonde een “verlies “. De oorzaak; wij zijn begonnen met het automatische incasso, dit had enige financiële consequenties. Daarentegen zal de begroting voor het jaar 2016 positief uitvallen. Na bezoek van de kascommissie, 10 februari 2016, is ook het financiële gedeelte als goed bevonden. De beurt was het om een nieuw lid toe te laten in de kascommissie, de zittende kascommissie leden schuiven gewoon door. Gerwin Gooselink nam deze taak op zich, daar hij zich niet meer herkiesbaar had gesteld als lid binnen het bestuur van ATC TWENTE.
Tijdens de rondvraag werd de vraag gesteld waarom het abonnementsgeld zo hoog was, kunnen wij hier wat aan doen, is er intern wat te regelen. Ewert Huisjes gaat hierop in en legt uit hoe en waarvan de opbouw van het abonnement tarief afhankelijk is en welke mogelijkheden ons geboden werd om het “ aantrekkelijk “ te maken voor nieuwe leden.
De sluiting van de vergadering viel binnen de geschatte tijd. Nu op naar het leuke deel van de avond.
Dit gedeelte van de avond hebben wij gereserveerd voor het huldigen van een jubilaris, dhr. Maathuis en het afscheid nemen van Gerwin Gooselink die jarenlang zich heeft ingezet voor het bestuur van ATC TWENTE. Daarna was het de beurt aan rijschoolhouder Ligtenberg door ons uitgenodigd om in een soort van “quiz “ ons te testen op de kennis van de verkeersregels verbonden aan diverse prijzen. De uitslag was natuurlijk al “bekend “ na ronde twee konden vele van de deelnemers hun rijbewijs eigenlijk al “in leveren “. Anderen gingen met een prijs naar huis. Kijken wat 2016 ons biedt, een ding is zeker wij hebben alle lezingen rond voor dit jaar.

DE FOTO´S STAAN ONLINE, KLIK HIER OM ZE TE BEKIJKEN

Datum: 
donderdag, 18 februari, 2016