70 JAAR AFDELING 'T STICHT

In 2018 bestaat de afdeling 't Sticht 70 jaar. Het bestuur is voornemens om op een tweetal momenten
nadrukkelijk aandacht te besteden aan dit jubileum: in januari tijdens onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst en na de zomervakantie, waarschijnlijk in de maand september tijdens een jubileumevenement. Houd de agenda en de uitnodigingen goede in de gaten!