Home / Nieuws

70 JAAR AFDELING 'T STICHT

In 2018 bestaat de afdeling 't Sticht 70 jaar. Het bestuur is voornemens om op een tweetal momenten in dat jaar
nadrukkelijk aandacht te besteden aan dit jubileum: in januari tijdens onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst en na de zomervakantie, waarschijnlijk in de maand september tijdens een jubileumevenement. Houd de agenda en de uitnodigingen goede in de gaten!