2016-02-09 jaarvergadering

Dinsdag 9 februari; ledenvergadering en presentatie Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam

Agenda ledenvergadering van 2016.

Opening en mededelingen door de voorzitter.
Ingekomen stukken.
Notulen vorige vergadering.
Jaarverslag 2015.
Financieel verslag van de penningmeester.
Rekening en verantwoording 2015 en begroting 2016.
Verslag kascommissie bestaande uit de heren Nicolaas, Majoor en de Hoop. De heren Majoor en Nicolaas zijn aftredend.
Verkiezing kascommissie.
Bestuurs verkiezing; niemand is aftredend.
Aanmeldingen voor een bestuursfunctie zijn welkom.
Benoeming kandidaten voor de algemene ledenvergadering.
Verslag feest commissie 70 jarig bestaan in 2017.
Rondvraag.
Sluiting door de voorzitter.

Pauze.

Presentie over de Rotterdamse havenbedrijven door Bas Boudewijns.

Bas Boudewijns werkt als vrijwilliger voor het EIC ( Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam ) als havengids. Ze ontvangen jaarlijks ongeveer 22.000 leerlingen, studenten en docenten en bezoeken daarmee bedrijven in de Rotterdamse haven.
Bas kan daar heel veel over vertellen en gaat dat ook voor ons doen. Een groot gedeelte gaat over C.Ro wat vroeger RCC was en waar de auto’s binnenkomen uit het buitenland.
Dat het interessant gaat worden blijkt o.a. dat hij zelfs door de ATC afdeling Friesland is uitgenodigd om deze presentatie te komen doen!

Na de ATC jaarvergadering vertelde ons bestuurslid Bas Boudewijns aan de hand van afbeeldingen iets over het ontstaan van de Rotterdamse haven. In de 8e eeuw woonden er al mensen in het gebied wat later Rotterdam zou gaan heten. Rond het midden van de 12e eeuw kwam er een eind aan de bewoning als gevolg van overstromingen. Hierna begon men met het aanleggen van dijken en krijgt Rotterdam stadsrechten. De Nieuwe Waterweg wordt gegraven en in 1872 in gebruik genomen. Aan de pas gegraven Waalhaven (1906-1922) komt allerlei industrie zoals o.a. Shell. Ook het vliegveld Waalhaven is dan al sinds 1920 in gebruik. Waalhaven ontwikkeld razendsnel meto.a. later de Nederlandse Kaiser Frazer assemblagefabriek en ook Chrysler Simca assembleren hier en bouwt Stokvis er de Austin lichte vrachtwagen. Vopak is ook een bekende naam inhet havengebied evenals RoPorts (voorheen Broekman) alwaar weersgevoelige goederen overgeslagen worden zoals hoogwaardig staal voor de autoindustie. CRo Automotive Car Terminal laadt en lost hier zo'n 200.000 auto's per jaar. De Carcarier schepen bieden plaats aan zo'n 7 a 8000 voertuigen op 13 dekken! De eerste zeecontainer werd in 1963 ontwikkeld door John Maclean voor het railvervoer tussen de Oost en Westkust van Amerika en het eerste containerschip dat de Waalhaven aandeed was de Sealand Fairland in 1966 en had 266 containers aan boord .Bij de ECT zijn tegenwoordig volautomatische voertuigen met 4 wielbesturing in gebruik die containers op 3 cm nauwkeurig kunnen plaatsen! De AVR is gespecialiseerd in het verwerken van huishoudelijk en bedrijfsafval en levert stoom aan bedrijvenen warmwater voor de stadsverwarming. Er waren ook nog wat afbeeldingen van het (tot nu toe) grootste schip voor offshore werkzaamheden de"Pioneering Spirit". Dit vaartuig kan aan de voorzijde 48.000 ton tillen en achter 25.000 ton! Het is speciaal gebouwd voor het optillen en vervoeren van olieplatforms en kan ook gas en olieleidingen leggen tot op een diepte van3400 mtr en 7 km per dag! . Bas gunde ons aan de hand van de foto's een kijkje in de Rotterdamse Haven anno 2016 en wij bedanken Bas dan ook hartelijk voor deze informatieve avond.

Foto`s van deze avond klik op onderstaande link.

https://picasaweb.google.com/104501025267495048573/6288169647213637073?a...

Met vriendelijke groet,

vice-voorzitter.atc-rotterdam
Web Site beheerder
Arie Monster

    Datum: 
    dinsdag, 24 mei, 2016