Kort verslag van de Nissan lezing bij Garage Denissen