9 april 2015: Verslag lezing Klachten en geschillencommissie