Verslag ATC lezing 11 juni 2019 - Opsporen gestolen auto’s !

Een lezing op het prachtige Landgoed Zelle, door Gerard van Warmerdam en Gerrit Walgemoet, van TracTech-Data respectievelijk Investigation & Recovery Service

Helaas komt criminaliteit veel voor in onze branche, het gaat dan om zowel criminaliteit m.b.t. de diefstal en verduistering van auto's, bedrijfswagens en vrachtauto 's. We kunnen ons hiertegen steeds beter wapenen! Met de laatste technieken wordt het stelen moeilijker en het opsporen makkelijker.

Gerrit Walgemoet vertelt samen met Gerard van Warmerdam over de techniek welke tegenwoordig wordt toegepast om de voertuigen nog beter te beveiligen en áls het dan toch zou lukken om deze te stelen, hoe men acteert om de gestolen waar weer te achterhalen en wat men allemaal moet doen om object weer in bezit te krijgen.

De gebruikte locatiesystemen zijn niet eenvoudig “uit” te zetten en worden gebruikt om gestolen voertuigen te lokaliseren. Deze worden dus preventief gemonteerd op de voertuigen en doen zeer onopvallend hun werk.

Maar ja ….,soms is het object alweer doorverkocht en wat doe je dan? Bedenk dat een koper van een gestolen voertuig vaak te goeder trouw heeft gekocht en het zelf op pad gaan om “je eigendom” weer op te halen niet zo slim is.

Gerard en Gerrit zijn ingegaan op de volgende punten:

✓ Hoe (preventief) om te gaan met criminaliteit in het algemeen?
✓ De verschillende soorten mechanische en elektronische beveiligingsmiddelen.
✓ Wat kom je allemaal tegen in de praktijk bij preventie én bij diefstal.
✓ Hoe ga je te werk bij het opsporen van gestolen of verduisterde voertuigen

Er werd ons op het landgoed door de lezing-gevers na afloop een hapje en een drankje aangeboden.

Gerard en Gerrit nogmaals hartelijk dank voor deze bijzondere lezing!

Henk Deunk

klik hier voor een foto-impressie van deze "diefstalavond"

Datum: 
maandag, 22 juli, 2019