170918-Verslag Presentatie Duurzame energievoorziening.