140127-Verslag Jaarvergadering en Nieuwjaarsbijeenkomst in "DokZuid".