Home / Nieuws

Nieuwjaarswens

Breda, 19-12-2020
Beste ATC leden ,
2020 is een bewogen jaar geworden. Heel Nederland (en de rest van de wereld) zal het jaar 2020 herinneren als het jaar van Corona. Afstand houden werd de nieuwe maatstaf. Niet meer reizen, niet meer samenkomen, geen sportscholen, geen restaurants, geen vakanties. En bovenal ook afstand houden van dierbaren en vrienden. Niet meer die knuffel die anders zo vertrouwd was. En helemaal niet meer samen zijn met de ouderen van ons, de opa’s en oma’s. En ook niet bij vrienden met wat zwakkere gezondheid.

De toekomst van ATC?

Bijgevoegd vindt U een brandbrief gericht aan alle leden van de ATC afdeling West-Brabant,
Wij van het bestuur maken ons zorgen over de toekomst van onze vereniging, we zien het aantal leden teruglopen vooral oudere stoppen om soms begrijpelijke redenen, maar aan de andere kant zien we geen of weinig toenamen van jongeren. Terwijl er juist zoveel aan het veranderen is, waardoor er juist informatie gevraagd wordt. We zijn al jaren bezig om hier iets aan te veranderen maar helaas geen succes.

Bezoeken gebracht aan de onderstaande internationale bedrijven

Het bestuur is steeds op zoek naar goede ideeën voor lezingen en excursies, zij zijn dan ook zeer blij met elke suggestie van de leden, op elk idee wordt dan ook gestudeerd of het haalbaar is maar ook betaalbaar. Samen met de maandelijkse lezingen hopen we als bestuur dat eenieder voldoende technische bagage meekrijgt om in deze snel veranderende maatschappij altijd up to date te blijven.
Zie bijgevoegd document wat we de laatste jaren hebben ondernomen.