Oude tijden en technieken herleven 09-12-2010

Het verhaal van Johannus (Han) Dagevos over de oude Amerikaanse auto industrie tot 1935. Maakte duidelijk dat de huidige moderne technieken zoals elektrische en hybride auto's helemaal niet nieuw zijn. In het beging van 1900 bestonden deze uitvoeringen ook al. Alleen in de technische uitvoering was er een groot verschil. Han vertelde zo boeiend dat je jezelf helemaal kon inleven in de door hem geschetste situaties .
Hier de presentatie