Jubilaris ATC Zeeland dhr. J. Rottier

Erelid van de landelijke ATC voor zijn verdiensten tijdens zijn 60 jarig lidmaatschap.
Voor zijn verdiensten voor ATC afd. Zeeland ontving hij de oorkonde bijzonderlid.
Voorzitter Nico Tol overhandigd de oorkonde.