ATC Hoofdbestuursvergadering 13-10-2012

ATC Zeeland begroet de landelijke bestuurders tijdens de hoofdbestuursvergadering in "Ons Dorpsleven" in
‘s- Gravenpolder met koffie en een Zeeuwse lekkernij de BOLUS met roomboter.
Tijdens de vergadering ontving onze oud voorzitter en ATC lid dhr. J.J. Rottier de Oorkonde voor het Erelidmaatschap van de ATC.
Foto's vergadering